Das ers­te Quar­tal 2014 brach­te für die bör­sen­no­tier­te S IMMO Ver­mie­tungs­er­fol­ge in So­fia. Ins­ge­samt konn­ten in den Ser­di­ka Of­fices bis Ende März 2014 mehr als 2.700 m² ver­mie­te [...]