Bild: NAI apollo group
Marcus Badmann.

Bild: NAI apollo group

Marcus Badmann (42) hat zum Jahresanfang 2012 die Leitung des Bereichs Commercial Valuation and Transaction Advisory bei der NAI apollo group, Frankfurt am Main, übernommen. Al [...]